Jak dodać do aplikacji pracowników i odpowiednie uprawnienia?

Im większy wybór, tym większy chaos - takiego jesteśmy zdania. W związku z tym widok w aplikacji BuildiBox ograniczamy do niezbędnego minimum, tak aby każdy wiedział co ma robić i korzystał z tego, z czego ma korzystać. 

Ostatnio pisaliśmy o tym, jakie korzyści przynosi nadanie grup uprawnień użytkownikom systemu, a są to między innymi: większa przejrzystość i ułatwienie pracy. Nie zaśmiecamy widoku niepotrzebnymi funkcjonalnościami i dbamy o to, aby każdy korzystał z narzędzi przeznaczonych do wypełniania danych obowiązków. Poniżej prezentujemy Wam instrukcję, jak to wszystko zrobić z poziomu aplikacji:)

Jak nadać uprawnienia pracownikom? 

 1. Po zalogowaniu się do aplikacji należy rozwinąć zakładkę Narzędzia i wybrać Uprawnienia pracowników,

 1. Pojawia się strona, na której widoczne będą wszystkie utworzone grupy uprawnień. Aby je dodać klikamy w Dodaj grupę uprawnień w prawym górnym rogu

 1. Otworzy się okno, w którym bezpośrednio skonfigurujemy grupę. Należy:
 • nadać jej nazwę (np. Kierowcy, Logistyka, Biuro, …),
 • w pierwszej zakładce Zarządzanie uprawnieniami, zdefiniować czy pracownicy tej grupy będą mieli możliwość aby robić to samo, czyli tworzyć takie grupy - jeżeli tak, zaznaczamy okienko Pełny dostęp,

 • w drugiej zakładce Pracownicy, zdefiniować czy osoby dodane do tej grupy będą mogły dodawać i edytować konta pracownicze - jeżeli tak, zaznaczamy okienko Pełny dostęp, jeżeli nie - zaznaczamy okienko Wyświetlanie, wtedy ta grupa będzie miała jedynie możliwość podglądu kont,

 • w trzeciej zakładce Pojazdy zdefiniować, do których pojazdów będzie miała pogląd poprzez zaznaczenie okienka przy wybranym pojeździe lub grupie pojazdów; zaznaczamy dodatkowo okienka przy wybranych funkcjonalnościach, które chcemy nadać tej grupie w związku z dostępem do wybranych pojazdów, każda funkcjonalność opatrzona jest opisem informacyjnym; możemy również nadać Pełny dostęp umożliwiający zarządzanie wszystkimi pojazdami i funkcjonalnościami,

 • w zakładkach Punkty POI, Strefy oraz Kierowcy wybrać odpowiednie okienko oznaczające: Pełny dostęp do wyświetlania, dodawania, edycji i usuwania obiektów oraz grup obiektów, Widoczność grup dający możliwość jedynie wyświetlania zaznaczonych grup lub Zrządzanie obiektami w grupach do wyświetlania, dodawania, edycji i usuwania obiektów należących do zaznaczonych wcześniej grup, jeżeli dostęp nie jest pełny, 

 • w zakładce Inne zaznaczamy okienko Pełny dostęp lub Tylko swoje przy wybranej przez nas funkcjonalności lub nic, jeżeli nie chcemy nadać tego uprawnienia w tej grupie. 

 1. Po zaznaczeniu wybranych narzędzi, klikamy Zapisz i okno konfiguracji się zamknie. Grupa została dodana. :) 

Jak dodać pracowników do systemu? 

W momencie kiedy mamy już zdefiniowane grupy uprawnień, przy nadaniu dostępu pracownikowi - możemy go przyporządkować do odpowiedniej grupy. W tym celu: 

 1. Należy rozwinąć zakładkę Narzędzia i wybrać Pracownicy

 1. Pojawia się strona, na której widoczni będą wszyscy dodani do naszego konta pracownicy i najważniejsze informacje o nich, takie jak: login, nazwa, telefon, e-mail, liczba pojazdów, do której mają dostęp. Aby dodać pracownika klikamy Dodaj użytkownika w prawym górnym rogu,

 1. Otworzy się okno konfiguracji, w którym:
 • w zakładce Edycja danych wprowadzamy dane pracownika, niezbędna będzie: Nazwa (Imię i Nazwisko), Login, Hasło, Grupa uprawnień (skonfigurowana już wcześniej), Stan (aktywny lub nieaktywny) oraz Strefa czasowa,

 • w zakładce Widok zaznaczamy okienka, które będą wyświelane przy pojeździe na liście pojazdów i na mapie. 

 1. Po zakończeniu wybieranie i wypełniania wszystkich pól, klikamy Zapisz w lewym dolnym rogu okna. Pracownik może się logować. :) 

W ten prosty sposób możemy manewrować kadrą, która ma mieć dostęp do aplikacji, czy w mniejszym, czy większym stopniu. Ustawienie uprawnień i dodanie pracowników jest tak naprawdę bardzo intuicyjne i przy praktycznie każdym narzędziu mamy jego krótki opis. Jednak jak zawsze - pozostajemy do dyspozycji i jesteśmy dostępni pod telefonem, czy przez maila:) Powodzenia!

Pobierz załącznik

Marián Šroba

Product Owner

Zdobywał doświadczenie w jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Europie - MiRoads a.s. (Metrostav a.s.) specjalizującym się w infrastrukturze drogowej. Teraz spełnia się w BuildiBox na stanowisku Product Ownera systemu, którego jest współtwórcą. Doskonale zna branżę i związane z nią niuanse przez co jest najlepszym możliwym źródłem wiedzy i innowacyjnych rozwiązań dla nas i naszych klientów.