Clocks module icon

Moduł
CLOCKS

Automatyczne karty pracy maszyn. Kontroluj czas pracy wynajętych koparek, ładowarek, wozideł, walców drogowych i pojazdów ciężarowych na Twojej budowie. Płać tylko za wykonaną pracę.

- wydajność

Jestem zainteresowany
Screenshot from the appScreenshot from the app

Znasz faktyczny czas pracy maszyny

Masz możliwość generowania raportu rzeczywiście przepracowanych godzin maszyny w całym okresie najmu, z podziałem na czas pracy i postoju. Bez zaokrąglonych i nieprawdziwych wartości.

Optymalizujesz wykorzystanie maszyn

System dostarcza dane, na podstawie których możesz zaplanować rotację maszyny między budowami, aby efektywniej wykorzystać okres najmu. Nie płać za maszynę, która nie pracuje.

Lepiej dobierasz park maszynowy

Na podstawie czasu faktycznej pracy masz możliwość weryfikacji zasadności użycia danej maszyny podczas prowadzenia danego projektu.

Moduł CLOCKS zapobiega
stratom na budowie

Jeśli w swoim kontrakcie korzystasz z usług firm zewnętrznych rozliczanych na godziny (koparki, ładowarki, walce drogowe itp.), moduł CLOCKS przyniesie ci realne oszczędności.

Sprawdź, jak zapobiegać stratom na budowie
Photo of machines
Truck icon

Zobaczmy, jak wygląda sytuacja na budowie, gdy istnieje potrzeba wynajmu maszyny

- WYNAJEM MASZYNY

Często zdarza się, że na ostatnią chwilę trzeba wynająć koparkę z operatorem oraz paliwem. Co to oznacza dla kierownika inwestycji?

Photo of a worker

Kierownik robót ze względu na aktualną potrzebę wynajmuje sprzęt według oferty Usługodawcy, za wcześniej zaakceptowane stawki godzinowe. Nadzór nad pracą koparki lub innego sprzętu pełni osoba odpowiedzialna za realizację konkretnego zadania. Osoba ta, oprócz tego sprzętu ma jeszcze kilka innych ważnych spraw do kontroli na swoim odcinku. Kierownik zgłasza wynajmującemu zapotrzebowanie na koparkę. Usługodawca potwierdza podstawienie maszyny wraz z operatorem kolejnego ranka na godz. 6:00.

Czas pracy sprzętu, za który budowa nie powinna płacić

Koparka wraz z operatorem przyjedzie
dokładnie na umówioną godzinę
6:00Przyjazd na budowę

następuje krótki rozładunek ze sprzętu transportującego tą koparkę

Kierownik o 6:00 otrzymuje SMS,
że koparka dotarła na budowę
6:00 SMs do kierownika

kierownik otrzymuje informację i natychmiast zmierza na miejsce

Koparka po 20 minutach została rozładowana i wraca do bazy
6:20 gotowość do pracy

koparka jest jeszcze wyłączona ale gotowa do pracy

Kierownik przyjeżdża na miejsce i tłumaczy, jaką pracę trzeba wykonać
6:30 SMs do kierownika

kierownik otrzymuje informację i natychmiast zmierza na miejsce

Operator uruchamia maszynę
6:40 operator otrzymuje zadanie

zagrzanie maszyny ok. 5-10 min (obowiązkowe)

Po obowiązkowym zagrzaniu maszyny następuję start pracy
6:50 start pracy
Niecałą godzinę później dzwoni kierowca
cysterny i informuje operatora o tankowaniu około 7:30 - będzie na budowie i zatankuje koparkę
7:30 praca przerwana

-30 min

Tankowanie

-30 min

Tankowanie

Koparka jedzie ok. 500 m do drogi dojazdowej, gdzie czeka już cysterna. Po zatankowaniu wraca do pracy
8:00 powrót do pracy
Kierownik kontroluje budowę
10:00 kontrola przez kierownika
Przerwa obiadowa
10:50 praca przerwana

operator żeby zdążyć do kolegów którzy jadą busem na obiad, wyłącza koparkę wcześniej

-20 min

Wydłużona przerwa obiadowa

-20 min

Wydłużona przerwa obiadowa

Po obiedzie operator wraca do pracy
12:10 powrót do pracy
Kierownik kontroluje budowę i pyta operatora, czy ten był punktualnie o 12:00 w pracy po przerwie, operator odpowiada twierdząco
14:00 kontrola przez kierownika

Kierownik nie był informowany o przerwie obiadowej trwającej ponad godzinę

Operator, żeby zrobić jeszcze serwis maszynie, kończy na odcinku 20 min wcześniej i odjeżdża
17:40 koniec pracy

Operator żeby zdążyć jeszcze zrobić serwis wyłącza koparkę wcześniej

-20 min

Wcześniejszy
odjazd z pracy

-20 min

Wcześniejszy odjazd z pracy

Operator wpisuje do karty: "Praca zakończona 18:00"
18:00 koniec pracy według karty

Operator wpisał koniec na 18:00

-20

-20 min

Przygotowanie
do pracy

Razem

-1 godz. 30 min

Następnego dnia rano, na podstawie przekazanej karty
pracy od operatora, następuje rozliczenie

POJAZD

KNT 34523

OD

6:30

DO

18:00

Przerwa

11:00-12:00

ILOŚĆ GODZIN DO ROZLICZENIA

11,5 - 1 = 10,5

PODPIS KIEROWNIKA

--

Na podstawie przekazanej karty pracy kierownik nie ma innej możliwości niż tylko potwierdzić, ponieważ nie ma informacji o tym jak pracowała koparka podczas jego nie obecności, więc podpisuje 10,5 godziny do rozliczenia

W kosztach dla budowy to oznacza 10,5 x 300 zł ( koszt koparki z operatorem ) = 3 150 zł

Koszty dla budowy za wynajem 1 koparki na podstawie karty pracy przekazanej od kierowcy

3 150 zł / dzień

69 300 zł / miesiąc

Poleganie na ręcznie wypisywanych kartach pracy operatorów to przeszłość

- system Buildibox

Przyszłość jest prosta

Wyposażając wszystkie maszyny systemem BuildiBox, otrzymujesz elektroniczną kartę pracy sprzętu

Przy korzystaniu z systemu kierownik otrzymuje bieżącą informacje o pracy sprzętu. W automatycznym raporcie znajdują się informacje takie jak:

moment rozpoczęcia pracy

czas przestojów

czas innych aktywności maszyny (np. tankowanie)

czas przerwy obiadowej

moment zakończenia pracy

Graph of statictics

Rozliczenie na tej podstawie, jasno pokazuje, że zapłacimy za 9 godzin pracy

((10,5 - 1,5 ) x 300 zł (koszt koparki z operatorem )). Daje to koszt sumaryczny 2 700 zł.

Koszty dla budowy za wynajem 1 koparki na podstawie raportu z systemu

2 700 zł / dzień

59 400 zł / miesiąc

Opisany dzień wynajmu obejmował opóźnienie spowodowane rozładunkiem koparki, natomiast rozładunek ten odbywa się tylko w pierwszy dzień. W związku z tym można stwierdzić, że średnia przewidziana oszczędność to około 1 godzina dziennie. Średnia ilość przepracowanych dni jednej koparki w miesiącu to około 22 dni - w sumie 22 godziny zaoszczędzone w miesiącu. Po odliczeniu miesięcznego kosztu opłaty za system ( 60 zł + 100 zł) otrzymujemy około 6000 zł oszczędności miesięcznie.

Osczędnosć na jednej wynajętej koparce to ok. 6 000 zł / miesiac 6 000 zł / miesiąc / sprzęt