Jak ustawić raport kontroli czasu pracy sprzętu?

Raport kontroli czasu pracy jest jednym z najczęściej generowanych przez naszych klientów. Dzięki niemu możemy uzyskać informacje takie jak:

 • czas pracy sprzętu - kiedy sprzęt który potrzebujemy nadzorować odpalił silnik, kiedy zgasił silnik, 
 • obecność w strefie budowy - po zdefiniowaniu stref budowy możemy uzyskać informacje czy sprzęt pracując pracował również na budowie czy gdzieś poza budową,
 • sprzęt w ruchu - uzyskamy informację czy sprzęt który miał odpalony silnik, był na budowie.

Jak ustawić parametry raportu? 

Definiowanie powinno się odbywać w następującej kolejności:

 1. konfigurujemy warunki,
 2. definiujemy jakie dane i kiedy chcemy otrzymywać.

Konfiguracja warunków 

W aplikacji klikamy Ustawienia

Następnie Statusy i powiadomienia 

Dalej klikamy Dodaj 

Później otworzy się okno Konfiguracji warunków, gdzie należy:

 • wypełnić nazwę warunku (np. Praca, Ruch, Obecność na budowie),
 • wybrać kolor (wedle uznania),

Klikamy Zapisz jako status i zatwierdzamy poprzez Dodaj

Następnie otworzą się do wypełnienia następne pola:

 • warunki na śledzenie pracy sprzętu (Parametr: Silnik, Operator: Równe (=), Spodziewana wartość: Work) - klikamy Dodaj i Zapisz

 • warunki na śledzenie ruchu sprzętu (Parametr: Silnik, Operator: Większe (>), Spodziewana wartość: 3) - klikamy Dodaj i Zapisz
 • warunki na śledzenie obecności sprzętu na budowie - w tym celu rozwijamy zakładkę Miejsce wystąpienia i wybieramy strefy, które podlegają budowie, to znaczy jeżeli sprzęt będzie się znajdował w jednej z wybranych stref, będzie to traktowane jako obecność w strefie - klikamy Dodaj

Jakie dane i kiedy chcemy otrzymywać?

Po zdefiniowaniu wszystkich warunków, pod którymi chcemy raportować możemy ustawić i wygenerować raport.

Wchodzimy w zakładkę Raporty a następnie na Statusy

Otworzy się okno ustawień Raportów statusów, gdzie wybieramy:

 • Rodzaj: standardowy (generujemy raport od razu z poziomu aplikacji) lub cykliczny (raport będzie wysyłany na maila),
 • Zakres: definiujemy okres czasowy za jaki chcemy wygenerować raport, czyli data od do,
 • w oknie Wygeneruj wybierz Raport szczegółowy - ten rodzaj raportu obejmuje wykresy, z których łatwo otrzymać informacje, które potrzebujemy bez konieczności czytania tabelek,
 • Pojazdy: wybierz pojazdy, których ten raport będzie dotyczył

 • Statusy: wybieramy tu statusy, które zdefiniowaliśmy we wcześniejszym kroku i wedle potrzeby.

Potwierdzamy poprzez przycisk Utwórz raport. Jeżeli wybraliśmy opcję raportu standardowego to pojawi się on po prawej stronie, w pustym polu. W przypadku wyboru raportu cyklicznego, w momencie potwierdzenia zostanie ustawiona wysyłka raportu - na wskazane maile, codziennie, około 5 rano.

Pobierz załącznik

Marián Šroba

Product Owner

Zdobywał doświadczenie w jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Europie - MiRoads a.s. (Metrostav a.s.) specjalizującym się w infrastrukturze drogowej. Teraz spełnia się w BuildiBox na stanowisku Product Ownera systemu, którego jest współtwórcą. Doskonale zna branżę i związane z nią niuanse przez co jest najlepszym możliwym źródłem wiedzy i innowacyjnych rozwiązań dla nas i naszych klientów.