Jak uzupełnić plik do importu stref? Instrukcja dla geodetów

Tak jak pisaliśmy już w artykule: Projekt budowlany w aplikacji BuildiBox - Od tego zacząć, bardzo ważną kwestią w ramach przygotowania projektu infrastrukturalnego do pracy w systemie BuildiBox, jest wgranie kluczowych z punktu widzenia budowy współrzędnych, tworzących odpowiednie strefy. Przedstawiamy instrukcję dla geodetów - jak przygotować plik do importu stref. 

Dzięki naszemu rozwiązaniu i pomocy geodety, który współpracuje na kontrakcie, możemy “przenieść” plac budowy do systemu. Uzyskamy w ten sposób kontrolę nad tym czy materiał trafił do odpowiedniego miejsca oraz informacje o ilości dostaw do poszczególnych odcinków. 

Jeżeli jesteś osobą zajmującą się obsługą geodezyjną kontraktu - postępuj według poniższego schematu. 

  1. Ustal wraz z kontraktem jak mają wyglądać strefy budowy. 

Strefa budowy to, tak jak wcześniej pisaliśmy, obszar w ramach projektu budowlanego taki jak: obiekt mostowy, wytwórnia betonu, wytwórnia mas bitumicznych, kopalnia, magazyn kruszyw lub po prostu odcinek trasy głównej. Ważnym jest aby ustalić, czy wykonawca chce nadzorować budowę: 

  1. po odcinkach trasy głównej oraz ewentualnych obiektach mostowych

  1. po podzielonych odcinkach budowy, na przykład na dwie części: odcinek I, odcinek II

  1. innym dowolnym układzie stref 

2. Pobierz plik *.xls do wypełnienia danymi z projektu.

Jak należy wypełnić plik: 

Kolumna A - tutaj wypełnimy nazwę strefy, tak jak chcemy żeby się później pojawiała w rozliczeniach. Jeśli przykładowo zastosujemy sposób podziału budowy na strefy (prostokąty) o długości 500 mb. trasy, to nazwy mogą wyglądać w ten sposób: TG_0,0_0,5 lub Magazyn nr 1.

Kolumna B - tu powinny znaleźć się ogólne nazwy stref, przykładowo: STREFA 1, STREFA 2, STREFA 3, …, lub zwykłe numerowanie 1, 2, 3, … . 

Kolumna C - w tej kolumnie wypełnij współrzędne każdego jednego obszaru (strefy). Zawsze powinno się iść w kolejności: 

SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA ➡️ DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PAMIĘTAJ!:

  • pierwszy i ostatni punkt jest taki sam,
  • strefą może być dowolny n-kąt,
  • należy poszerzyć strefy o mniej więcej 30m po każdej ze stron,
  • strefy mogą być nałożone na siebie (na przykład trasa główna oraz obiekt mostowy), system wybiera wtedy jedną strefę - mniejszą.   

Kolumna D - jeżeli wiemy, że dana strefa będzie załadunkową, wpisujemy “TAK”, jeżeli nie będzie nią, pomijamy tą kolumnę i pozostawiamy pustą komórkę.

Kolumna E - jeżeli wiemy, że dana strefa będzie rozładunkową, wpisujemy “TAK”, jeżeli nie będzie nią, pomijamy tą kolumnę i pozostawiamy pustą komórkę.

Pobierz załącznik

Marián Šroba

Product Owner

Zdobywał doświadczenie w jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Europie - MiRoads a.s. (Metrostav a.s.) specjalizującym się w infrastrukturze drogowej. Teraz spełnia się w BuildiBox na stanowisku Product Ownera systemu, którego jest współtwórcą. Doskonale zna branżę i związane z nią niuanse przez co jest najlepszym możliwym źródłem wiedzy i innowacyjnych rozwiązań dla nas i naszych klientów.